„Kochajcie mnie lub nienawidźcie – obie rzeczy są na moją korzyść.
Jeśli mnie kochacie, zawsze będę w Waszych sercach. Jeśli mnie nienawidzicie, będę w Waszych myślach.”

~ Qandeel Baloch